ØG TRYGHED OG VELVÆRE
MED LYSSTYRING

Styring med fokus på æstetik og arkitektoniske greb i belysningen. Anvendes ofte til at skabe tryghed, storytelling, interaktion og øgede besøgstal.

Evidensbaseret styring til gavn for mennesker i forskellige funktioner. Døgnrytmelys styrker søvn, arbejdsforhold, sindstilstand og din naturlige døgnrytme.

STYRING MED
ARKITEKTONISKE GREB

STYRING AF
DØGNRYTMELYS

Øger tryghed

Styring skaber trygge rammer i tunneler, gennem passager eller ved cykelstier med automatisk styrede armaturer med dynamisk lys - til gavn for hele boligområder.

Sikrer Brugerinvolvering

Styringen kan kobles til alverdens platforme - f.eks. sensorer og modemmer. Det betyder, at borgere kan være med til at definere lyset gennem f.eks. lyd, bevægelse eller sms'er.

Selvforsyner Uteknisk personale

En cloud-løsning sikrer, at ikke-tekniske personer kan definere lysets udtryk i real-time. Det giver bygherres projektledelse mulighed for at tage styringen i egen hånd - uanset om det er dag-til-dag eller planlagt.

Forbedrer indeklima

Når belysning simulerer dagslysets dynamik, frigiver hjernen naturlige hormoner og styrker eksempelvis din koncentration, performance, alertness og dit humør i dagtimerne.

Afhjælper mentale problemer

Videnskaben har påvist, at f.eks. depression, angst, fatigue og demens behandles effektivt vha. døgnrytmelys som supplement eller alternativ til lægemidler - kunderne er enige.

styrker søvn

På døgninstitutioner og arbejdspladser med 24 timers vagtplan stimulerer lysets rødlige gengivelse dine naturlige søvnhormoner. Det betyder f.eks., at natpersonale undgår søvnproblemer og hovedpine. Ældre borgere groundes desuden bedre ligesom, at psykiatriske patienter sover mere om natten.

FAQ

Styringen står på to ben: Moto Mutos controllere og Moto Mutos bruger-interface. 

Vi tilbyder elinstallatører standardiserede controllere, der opfylder de stadigt stigende krav fra bygherre til avanceret brugertilpasset belysning.

Lyset betjenes nemt og brugervenligt – det er bekræftet af Region Syddanmark. Den daglige styring af lyset varetages af ikke-teknisk personale via eksempelvis tablets, laptops eller computere. Arkitektoniske løsninger styres som regel automatisk og ud fra sensoriske indtryk, ligesom at bygherres projektpersonale kan tilgå styringen online fra en Cloud.    

»Døgnrytmelys har en lang række effekter alt efter, hvor og hvordan belysningen bruges. For eksempel falder personale bedre i søvn efter endt vagt, når de arbejder på aften- og nathold med døgnrytmeanlæg«

Overlæge Sune Strazsek, Aarhus Universitetshospital Risskov

Se videoen herunder for at få indsigt i, hvilken virkning døgnrytmelys har på mennesker på arbejde og institutioner.

 

Vores kunder oplever ofte, at dynamisk lys skaber et unikt udtryk og bidrager til høj brandværdi for visse områder. Desuden kan dynamisk styring bidrage til at skabe tryghed, storytelling og højere aktivitetsniveau i området omkring en arkitektonisk udstilling eller et urbant projekt.

Seniorlyskonsulent ved Afry, Inger Erhardtsen, fortæller nærmere i videoen herunder.

Ja. Moto Mutos styring er – uanset om den bruges til døgnrytmelys eller arkitektonisk belysning – åben for lokalt teknisk personale. Det vil sige, at bygherre ikke behøver at tale med andre teknikkere, end dem, der normalt benyttes lokalt – selvfølgelig med Moto Mutos ingeniører ved hånden, hvis det er nødvendigt. Det giver driftpersonale mere frihed til at tage styringen i egen hånd.   

Moto Muto har leveret styring til hele Danmark. Man kan se et bredt udsnit af eksempler på døgnrytmelys her og arkitektonisk lys her

Moto Muto leverer lysstyring på tværs af sundhed og byggeri til det offentlige Danmark. Kontakt os

Brugernes OPLEVELSE

Døgnrytmelys

Arkitektonisk lys

Situationer, hvor patienter er vågne om natten og holder hinanden vågne, eksisterer stort set ikke mere. Normalisering af søvnrytmer gennem døgnrytmelys skaber en naturlig trang til søvn - blandt både patienter og kolleger"
"Personalet savner døgnrytmelyset, når de arbejder i andre bygninger, fordi det gavner deres søvn. Lyset har også en god effekt på patienterne. En dag, da døgnrytmelyset var slukket, var patienterne vågne om natten - derfor vil vi ikke undvære det"
"Samarbejdet har været supergodt. Vi har ikke før kunne finde en enhed, som kunne alt det, vi skulle bruge, på en driftsikker måde. Det har Moto Muto været firstmovers på"
"Moto Muto har haft en høj faglighed inden for interaktive virkemidler, hvor vi hurtigt har kunne gå fra idéer til faktiske koncepter. Det føles som om at Moto Muto og installatør har været en naturlig forlængelse af hinanden"