Sansevogne til Psykiatrisk center København

Psykiatrisk center København, købte i 2019 deres første sansevogn og har siden købt 6 mere I 2020. Vi har fået lov at interviewe to ergoterapeuter og én fysioterapeut, der bruger sansevognen som en del behandlingen af patienterne på Psykiatrisk center København.

Læs mere
PsykiatriskCenter121
PsykiatriskCenter110
PsykiatriskCenter59
PsykiatriskCenter95
PsykiatriskCenter26
PsykiatriskCenter4
PsykiatriskCenter20
PsykiatriskCenter67
 

Det var en meget glad ergoterapeut fra Psykiatrisk Center København, Maja Bønnelykke Jamin, som kunne fortælle om de mange fordele ved sansevognen. 

Sansevognen giver Maja Bønnelykke Jamin og kollegaerne på Psykiatrisk Center København nye muligheder, især dens mobilitet lægges der vægt på. Vognen er blot endnu et led i forebyggelsen af tvang og anvendes blandt andet til at berolige patienter.

People are made of stories, not atoms. Maja Bønnelykke Jamin, Ergoterapeut, Psykiatrisk center København

Sansebehandling

Sanseintegration er essentiel for den enkeltes trivsel, da disse basale funktioner benyttes i alle aktiviteter. På Psykiatrisk Center København benyttes sansevognen som endnu et redskab til at få patienterne til at opdage, hvordan man kan bruge deres omgivelser til at påvirke deres sanser.

People are made of stories, not atoms. Mathias Velling Hansen, Ergoterapeut, Psykiatrisk center København

Ældrepsykiatrisk afsnit

Særligt hos borgere med demens har målrettet tilpasning af sansestimuli afgørende betydning i forhold til at skabe mening, forståelse og tryghed hos borgeren. Afhængigt af den enkeltes funktionsnedsættelser, vil det være forskelligt, hvordan sansestimuli modtages og bearbejdes. Her kan sansevognens egenskaber udnyttes i det den er et godt supplement til sansebehandling af demente.

People are made of stories, not atoms. Sandra Kruse Rasmussen, Fysioterapeut,, Psykiatrisk center København

Vognene kræver kun strøm fra en stikkontakt og er derefter klar til at afspille sansevideoer, lyd og farvet lys, der kan bruges til sansestimulering af beboerne. Besøg www.sansevogn.dk for at lære mere om Sansevognen