PlejeCenterFrejasvænge 3
PlejeCenterFrejasvænge 24
PlejeCenterFrejasvænge 34
PlejeCenterFrejasvænge 38
PlejeCenterFrejasvænge 54
PlejeCenterFrejasvænge 58
PlejeCenterFrejasvænge 65

Plejecenter Frejasvænge, Kolind

Personalet på demenshjemmet Frejasvænge bruger døgnrytmelys fra Moto Muto til at berolige ældre med demens. Beboerne er mindre utrygge og urolige, lyder det.

Læs mere

Utryghed, forvirring og nattevandring. Det er blot få af de problemstillinger, ældre med demens og personale står med i plejesektoren til daglig. Noget så enkelt som belysning er dog med til at styrke trivslen blandt demente beboere. Døgnrytmelysets kunstige dagslys giver nemlig hjernen større ro og balance mellem søvn og vågne timer. 

I 2019 fik Plejecenter Frejasvænge i Syddjurs Kommune implementeret døgnrytmelys i to bygninger. Lyset skulle give mere ro til beboerne, så de bedre kunne skelne mellem, hvad der er dag og hvad der er nat, forklarer socialpædagog på Frejasvænge, Marianne Søgaard Voigt, der arbejder på demenshjemmet til daglig.

Virker i praksis

Spørger man personalet, er målet med lyset nået. “Mange af vores beboere lider af angst og oplever utryghed. De kan have svært ved at finde ud af, hvor de er. Når vi samles om aftenen, mens lyset kontinuerligt skifter eller dæmpes, oplever jeg, at især beboere med angst bliver mere beroligede”, siger Marianne Søgaard Voigt.    

“Når vi samles om aftenen, mens lyset kontinuerligt skifter eller dæmpes, oplever jeg, at især beboere med angst bliver mere beroligede” Marianne Søgaard Voigt, socialpædagog, Plejecenter Frejasvænge

Bedre søvn og arbejdsforhold 

Det er ikke kun Syddjurs Kommune, der åbner øjenene for belysningens effekt på hverdagens trivsel. 

Også i Silkeborg Kommune bruges døgnrytmelys på Marienlund Plejecenter, der også huser demente borgere. “Borgerne på hjemmet har en god fornemmelse af døgnet pga. lyset”, fortæller Lene Thomsen, SOSU-assistent på Marienlund Plejecenter. “Jeg har selv haft nattevagter – og det er rart at være på arbejde med den dæmpede nattebelysning. Jeg sover også bedre, når jeg kommer hjem”, tilføjer hun.

Moto Muto har leveret døgnrytmestyring til flere institutioner i Region Syd og Region Midt samt kommunale institutioner i Syddjurs, Roskilde, Viborg, Herning og Vejle Kommune. Derfor er lyset bredt anvendt i praksis, ligesom det er baseret på evidens fra forskningens verden. 

Bag døgnrytmelysets udrulning finder man talrige studier, der peger på, at personer med demens sover bedre og oplever mindre depression og angst, fordi lyset ikke forstyrrer hjernens indre ur. I praksis betyder det, at plejen i Sundhedssektoren styrkes helt uden medicin. 

Produkter