13 Bro_klar_aften2
Foto: Mohammad Hussein Ibrahim Hassan, COWI
Ophavsret: COWI
12 Bro_klar_nat
Foto: Mohammad Hussein Ibrahim Hassan, COWI
Ophavsret: COWI
14 Bro_klar_aften1
Foto: Mohammad Hussein Ibrahim Hassan, COWI
Ophavsret: COWI
Uden navn2.001
Fotos: iGuzzini

Styring af brobelysning, Hedehusene

NærHeden forbindes nu med den ældre del af Hedehusene via ny bro udstyret med dynamisk lys. Belysningen, der varierer i farvede lysscenarier, betjenes af styring fra Moto Muto og bidrager til at give en særlig visuel identitet til fremtidens forstad.

Læs mere

En ny skråstagsbro forbinder det nye forstadsområde i Hedehusene, Nærheden, med den ældre del af byen i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker at give hele området en genkendelig visuel identitet gennem bl.a. arkitektoniske greb i broens udseende suppleret med dynamiske lysscenarier.

Brobelysningen i aftentimerne (foto: Mohammad Hussein Ibrahim Hassan, COWI)
Brobelysningen i aftentimerne (foto: Mohammad Hussein Ibrahim Hassan, COWI).

Styring af indbyggede armaturer

Broens speciallavede armatur på den 28 meter høje pylon styres af Moto Mutos controllere. Derfor har Høje-Taastrup Kommune og de tilknyttede arkitekter været med til at definere de lysscenarier, styringen veksler imellem. Disse kan desuden ændres efter ønske uden besvær.

Fra pylonens top og ned til brodækket løber tre bærende stålkabelsamlinger, der holder broen på plads. Belysningen er samtidig en integreret del af kablerne. Her finder man nemlig indbyggede LED-armaturer med pixelstyring, der tydeliggør broens form.

Brodækket er også udstyret med belysning, som en indbygget del af arkitekturen. Det samme gælder for lyset i de yderste gelændere nær broens fortorv og cykelsti.

Belysningsscenarierne varierer i løbet af døgnet og giver områdets fodgængere, bilister og cyklister en unik oplevelse, når broen anvendes eller betragtes på afstand.

Projektet er et samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune, Jorton A/S, arkitekterne DISSING+WEITLING, COWI som rådgivende ingeniører, Moto Muto og iGuzzini. Nærheden skal huse 6.500 borgere, der har fået bedre handelsmuligheder efter broens åbning. Desuden giver broen indbyggerne fra den ældre del af Hedehusene bedre mulighed for at benytte forstadens nybyggede institutioner.

Produkter