Foto: arkiv
Forside

Forskning på Riget: Døgnrytmelys reducerer angst og depression efter slagtilfælde

Hvis man rammes af apopleksi, medfører det ofte en nedsat funktionsevne, der vender op og ned på patientens liv og psyke. Ifølge et studie fra Københavns Universitet kan døgnrytmelys dog medvirke til at reducere angst og depression under indlæggelsen efter et slagtilfælde. Resultaterne er entydige og viser en klar forbedring hos patienter, der omgives af døgnrytmelys.

Læs mere

Efter et slagtilfælde oplever mange patienter depression eller angstanfald. Typisk skyldes det eksempelvis den kognitive eller fysiske funktionsnedsættelse, der kan følge efter hjerneskader. Patientens forværrede tilstand kan betyde, at vedkommende føler, at livskvaliteten er faldet betydeligt.

Fra videnskabelige forsøg ved man, at indendørs belysning kan have betydning forekomsten af depressive tanker og ængstelighed. Kunstig naturbelysning kan nemlig simulere sollysets blå bølgelængder, der gør, at man bliver i bedre humør. Derfor har et team af forskere undersøgt potentialet for døgnrytmebelysning ved Neurologisk Klinik på Rigshospitalet, der behandler og genoptræner stroke-patienter. Det er første gang, at et forskningsprojekt udelukkende fokuserer på effekten af indendørs belysning blandt borgere, der er indlagte på et hospital.

Sammenligner belysning

Med 71 patienter, der har fuldført forsøget, har man testet to belysningstyper – henholdvist  den tradtionelle loftbelysning og døgnrytmelys i loft og bag patientens seng. Patienterne er nemlig blivet tilfældigt opdelt i hver sit område med hver sin belysning.

Udfyldelse af daglige spørgeskemaer har givet grundlag for at sammenligne udviklingen fra indlæggelse og minimum to uger frem mellem de to belysningsområder. Det har vist sig, at man gennem belysning kan reducere aktiviteten i de dele af hjernen, der skaber angst hos stroke-patienterne.

Forsøgene har fundet sted i samarbejde med en række patienter på Rigshospitalets Neurologiske Klinik.

Markant bedre velvære

Ved sammenligning af patientsvar har forskerne fastslået at døgnrytmelys har en positiv effekt på patienternes angst, depression og velvære. Forbedringen af velvære kan skyldes den stabiliserende effekt døgnrytmebelysningen har på patienters personlige døgnrytme, fremgår det af studiet.

Stroke-relateret depression har afgørende konsekvenser for dødelighed og livsførsel efter slagtilfælde, skriver forskerne. Derfor understreger de også, at den markante positive effekt, døgnrytmelys har på depression, angst og velvære, indikerer, at kunstigt dagslys er et fordelagtigt koncept at integrere på sygehusafdelinger med langtidsindlæggelser.

Effektiv behandling uden bivirkninger 

Selvom resultaterne entydigt understreger, at døgnrytmelys har en positiv effekt på apopleksi-patienter uanset deres medicinindtag, var reduktionen af depression væsentlig større blandt patienter, der ikke var på antidepressiv medicin under forsøgene. Resultaterne peger altså på, at lys kan udgøre et effektivt supplement, når man taler om behandling – og i særdeleshed ikke-medicinsk behandling – af depressive patienter. Tilmed er der ingen dokumenterede bivirkninger ved at eksponere patienterne for kunstigt dagslys.

Dermed er dette studie det første, der demonstrerer at eksponering for døgnrytmelys under indlæggelse, kan forbedre den mentale sundhed for rehabiliteringspatienter. Man behøver dog flere forskningsstudier for at validere fundene yderligere, skriver forskerne.

Reference
West, A., Simonsen, S.A., Zielinski, A., Cyril, N., Schønsted, M., Jennum, P., Sander, B., Iversen, H.K. (2019). An Exploratory Investigation of the Effect of Naturalistic Light on Depression, Anxiety, and Cognitive Outcomes in Stroke Patients During Admission for Rehabilitation: A Randomized Controlled Trial. Neuro Rehabilitation, 44, pp. 341-351.