sliderfoto.001

Vores arbejde mod FN’s verdensmål

Moto Muto arbejder hver dag for at levere moderne velfærdsteknologi og fleksible lysløsninger til sundhedsvæsenet, offentlige institutioner og erhvervslivet i Danmark.


Ved at gøre forskningsbaseret lysstyring mere tilgængelig for den enkelte, bidrager Moto Muto til fem af FN’s 17 verdensmål. Vores lysstyring øger nemlig trivslen blandt landets patienter, borgere og medarbejdere — og mere til.

Læs mere

Sundhed og trivsel

Pleje- og sundhedssektoren har længe været centrale områder for Moto Muto. Vi deltager løbende i forskningsprojekter for at kvalitetssikre og udvikle vores produkter. For eksempel er vores døgnrytmeanlæg og betjening af en række funktioner på Fremtidens Operationsstue blåstemplet af Region Syddanmark.

Klik her for at se mere om forskningsprojekter

Vores velfærdsteknologi dækker både over døgnrytmelysanlæg, mobile sanserum i form af sansevogne og lysterapi gennem solhylden. Fælles for løsningerne er, at de er testet og godkendt af en lang række pleje- og sundhedsinstitutioner i Danmark, og forbedrer blandt andet arbejdsmiljø, velvære, søvnvarighed og -kvalitet samt mindsker angst og depression. Velfærdsteknologien styrker altså sundhed og trivsel i bred forstand blandt borgere på hospitaler og plejecentre, ligesom at det forbedrer personalets behandlingstilbud og fleksibilitet.

Indbygget redundans i lysstyringen øger desuden sikkerhed ved eventuelle nedbrud nedbrud. Dette betyder, at et nedbrud ikke resulterer i områder uden lys. Styringens redundans sikrer nemlig, at midlertidige lysscenarier igangsættes, så arbejdet kan fortsætte. Eksempelvis kan stop i det daglige arbejde på hospitaler medføre nedsat patientsikkerhed på operationsstuer foruden en stor økonomisk udgift, hvilket redundans i lysstyringen kan forhindre.

Vi kan levere velfærdstech til en overkommelig pris, fordi alle løsninger er designet in-house og med mulighed for at samarbejde med alle gængse protokoller. Derfor gøres både styring af døgnrytmelys, lysterapi og sansebehandling mere tilgængelig for klinikere og plejepersonale, hvilket styrker den enkeltes behandlingsmuligheder.

På den måde samarbejder Moto Muto med offentlige institutioner således, at fremtidens patienter og borgere med behov for pleje får en effektiv, driftsikker og brugervenlig behandling i fremtiden ved hjælp af vores styring.

Bæredygtig energi

Moto Mutos døgnrytmelys og lysstyringssystemer er fremtidssikrede. Med andre  ord er teknikken kompatibel med de mest gængse protokoller. Det betyder også, at vores teknologi er gearet til at samarbejde med fremtidens løsninger inden for f.eks. energiområdet. Fremtidssikringen skyldes in-house kommissionering og programmering, der tilmed gør, at lysstyringen kan udbydes til en konkurrencedygtig pris, så teknologien gøres tilgængelig.

Vores lysstyring LED-baseret, som giver en energibesparelse på cirka 80 % i forhold til traditionelle glødepærer eller halogenpærer, og har tilmed en markant længere levetid.

Betjeningsenhederne i vores lysstyring er blevet udsat for såkaldte stresstests af Region Syddanmark uden nedbrud eller forsinkelser. Dermed er der tale om en pålidelig teknologi, der tåler en kaotisk betjening og omskiftelige, kliniske omgivelser. Anlæggene bidrager altså til, at teknologien er moderne, tilgængelig og pålidelig.

Innovationsnetværket DANSK LYS

Moto Muto er en del af Innovationsnetværket DANSK LYS, der danner rammen om målsætningen, at danske lysvirksomheder inden for ti år bliver blandt verdens førende indenfor design, brugervenlighed og bæredygtighed. Organisationen er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og forsøger at skabe en platform for udvikling af netop uddannelse og lysforskning.

I oktober 2017 tog Innovationsnetværket f.eks. til Dubai for at lancere Danish Green Hub Dubai. Det danske initiativ har til formål at styrke lysforskning og fremvise danske, bæredygtige lysløsninger, som en integreret del af omgivelserne. Derudover giver det netværket en base i Dubai — et område, hvor lysmarkederne er i vækst.

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Arkitektur behøver et supplement af lys for at opnå et ønskværdigt udtryk. Automatisk styring af lyset tilfører et arkitektonisk projekt eller velbesøgt område en grad af interaktion, der involverer borgere og øger trygheden på mørke eller socialt belastede arealer. Mange af Moto Mutos arkitektoniske projekter beskæftiger sig med temaer som tryghed, vandalisering, image og kulturel historiefortælling. Derfor bruger vi lysstyring til at skabe nye indtryk, der styrker et områdes identitet. Det øger besøgstallene i, antallet af tilflyttere til og måden man bruger byen.

Industri, innovation og infrastruktur

Foruden at tage del i Innovationsnetværket DANSK LYS samarbejder Moto Muto løbende med en række aktører på belysningsområdet om at kvalitetsikre vores velfærdsteknologi, undersøge markedet, udvikle nye produkter og finde nye måder at arbejde sammen på. For eksempel har Moto Mutos produkter løbende deltaget i forsknings- og evalueringsprojekter, ligesom at Moto Mutos mobile sansevogn blev udviklet med udgangspunkt i et projekt med behov for flere sanserum. På den måde bidrager Moto Muto til at teste og udfordre den nuværende teknologi på markedet.

Sammen med søsterselskabet LEANTOO, der beskæftiger sig med projektbaseret produktudvikling, har Moto Muto løbende fokus på at tænke ud af boksen til fordel for sundhedsvæsenet og erhvervslivet.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Branchen for velfærdstech er i vækst. Med ekspertise i lysteknologi sikrer vi økonomisk vækst gennem projektsamarbejder med bygherrer, elinstallatører og teknikere ved hjælp af et erfarent team af ingeniører og udviklere. Med udgangspunkt i al ovennævnt aktivitet består Moto Muto, som en arbejdsplads i udvikling og en virksomhed, der bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling i et marked med stort potentiale for teknologiske lysløsninger.