Slider

Styr-det-selv-lys mod synsfelt forlænger søvn for medarbejdere

Projektet PILCS, som Moto Muto medvirkede i, undersøgte intelligent lysstyring, der var 100% tilrettet hver enkel medarbejder. Resultaterne indikerer, at man styrker medarbejderens søvn ved at rette personligt styret belysning mod medarbejderes synsfelt.

Læs mere

Individuel arbejdslys

I perioden 2015 til 2016 iværksatte Yvonne de Kort, Karin Smolders og Renske Bruijn projektet PILCS. Titlen er en sammentrækning af initialerne i Personalized Intelligent Lighting Control System. Som titlen beskriver, handler projektet altså om at teste et intelligent lysstyringssystem, der er tilpasset den enkelte.

Forskerne undersøgte hvordan den tilpassede belysning og betjening påvirker medarbejdere på en arbejdsplads. Det særlige ved lampens lys var nemlig, at den var rettet mod medarbejderens synsfelt og skrivebord i forsøgsperioden. Samtidig var styringen af lyset baseret på algoritmer sammensat fra medarbejderens brug af lampen.

For at sikre en brugbar algoritme, der snakkede sammen med styringen, blev Moto Muto en del af projektet. Præmissen for forskningen var desuden, at lysløsningen skulle være fuldstændig brugercentreret og brugervenligvenlig i forhold til den enkeltes belysningsbehov, ligesom den skulle være dynamisk og intelligent.

Moto Muto udviklede komponenter og en model, der overholdt kriterierne og som samtidig fulgte forskernes teoretiske afsæt inden for psykologi, Chronobiology, Human Centric Lighting og Human-Computer Interaction.

 

Moto Muto udviklede en speciallavet lyskilde til PILCS-projektet, der kan tilpasses brugerens præferencer og behov.

Resursetung løsning forlænger søvn

Blandt PILCS’ resultater finder forskerne, at den gennemsnitlige søvnvarighed forlænges med 26 minutter, når medarbejdere eksponeres for PILCS-belysning på arbejdspladsen. Så når man udsættes for fuldstændigt brugertilpasset belysning får man, alt andet lige, en mere naturlig og uforstyrret søvnrytme.

Dog var der varierende data omkring såkaldt ‘alertness’ blandt deltagerne. Derfor mangler man mere forskning på netop PILCS-området for at kunne slå fast hvad de præcise effekter er på tværs af alder og søvnrytmer, når man udsættes for personligt lys. Den praktiske udfordring er samtidig, at det er ressourcetungt at installere personligt lys til hver skrivebordsplads på en arbejdsplads til trods for, at det kan lede til øget trivsel. Det samme gælder i øvrigt dataindsamlingen omkring den enkelte medarbejders konkrete lysbehov.

Læs mere om projektet her: https://glamox.com/nl/news/post/the-pilcs-human-centric-lighting-research-project2

PILCS-teamets resultater om arbejdslys

Forskerteamet bag projekt PILCS har både før og siden undersøgt mere traditionel belysning på arbejdspladser. De har blandt andet fundet at skarpt lys forbedrer ansattes hukommelse, når medarbejdere løser relativt svære opgaver [1]. Et andet projekt med de Kort bag roret undersøger desuden hvordan medarbejdere selv opfatter virkningen af belysningen på arbejdspladsen. Her finder de, at skarp belysning i dagtimerne hen over foråret og sommeren ikke har en afgørende effekt for f.eks. energiniveau, ifølge medarbejderne selv [2]. I stedet finder forskerne, at skarpt lys har en afgørende subjektiv effekt om efteråret og vinteren på energiniveau og fysiologisk beredthed.

Årstidernes indvirkning ifølge medarbejderne selv, kan derfor skyldes de mørke og lyse perioder, som sommerhalvåret og vinterhalvåret rummer hver især. Der er nemlig ingen tvivl om, at dagslyset giver mennesket den sundeste belysning i forhold til sindstilstand – kunstig dagslys er bare et godt supplement og det bedste midlertidige alternativ.

 

Referencer:
[1] Huiberts, L.M., Smolders, K.C.H.J., & de Kort, Y.A.W., 2016, ’Non-image forming effects of illuminance level: Exploring parallel effects on physiological arousal and task performance’, Psychology & Behavior (issue 294), s. 129-139.
[2] Huiberts, L.M., Smolders, K.C.H.J., & de Kort, Y.A.W., 2017, ‘Seasonal and
time-of-day variations in acute non-image forming effects of illuminance level on performance, physiology, and subjective well-being’, Chronobiology International, s. 827-844.