Slider

Nyt OUH-hospital: Moto Mutos styring er driftsikker og brugervenlig

I forbindelse med projektet Nyt OUH har hospitalet afprøvet en ny forsøgs-operationsstue, der skal resultere i 52 nye topmoderne OP-stuer. En ny rapport fortæller, at Fremtidens Operationsstue fungerer i praksis. Og det gælder også den Moto Muto lys- og rumstyring, som stuen benytter.

Læs mere

Dybdegående rapport

“Konceptet holder i praksis”. Sådan lyder den overordnede konklusion på en evaluering af projektet Fremtidens Operationsstue foretaget af Odense Universitetshospital – en forsøgs-operationsstue opført i 1:1. Stuen er siden efteråret 2018 blevet afprøvet af teknikkere, klinisk personale og patienter. Over 250 medarbejdere har været med til at evaluere pilotprojektet, hvilket nu munder ud i en rapport på mere end 300 sider.

Alt er afprøvet i praksis

Når man har med en operationsstue at gøre spiller hver en detalje en rolle. Alt fra gulvtype, interiør og tavler til belysning, teknologi og ventilation. Operationsstuen er nemlig tiltænkt at skulle anvendes af klinikere på tværs af specialer og operationstyper. Netop derfor har det været nødvendigt at involvere store dele af hospitalets service-, innovations-, tekniske og ikke mindst kliniske afdelinger, for at teste stuens anvendelighed for alverdens faggrupper til gavn for den enkelte patient. Baseret på deres oplevelser i og uden for klinisk drift præsenterer rapporten formålet med stuens installationer og ressourcer sammen med en evaluering og anbefalinger til de endelige operationsstuer.

Da projektet blev igangsat vandt Moto Muto udbuddet om at levere styring, skærme og belysningsapparatur til stuen. Derfor indgår Moto Mutos styringsenheder også i evalueringen fra hospitalet. Personalet har nemlig kunne styre lyssætningen, persienner, video- og lydambiance samt ventilation og temperatur på stuen via Moto Mutos infrastruktur og brugergrænseflade gennem hele forsøget.

Succeskriterier er vinget af

I evalueringen fremgår det at styringens driftsikkerhed er helt i top. Tabletstyringen er nemlig blevet stresstestet for at afprøve, hvad styringen kan håndtere i akutte situationer. Rapporten melder, at der ingen uregelmæssigheder, nedbrud eller fejlmeldinger har fundet sted i hele perioden, hvorfor styringen egner sig godt til disse kliniske og kritiske miljøer.

Klinikere konstaterer i øvrigt, at touchpanelet er nemt og intuitivt at betjene fra første gang panelet anvendes. Med stuens mange funktioner er det afgørende at have en enkel og samt styring, der er til at forstå og bruge på fast basis. Ifølge evalueringen udtaler fagpersonalet, at brugervenligheden er god uanset om det er lys, lyd eller persienner man vil fjernstyre fra panelet.

Alle typer operationer og lægefagligt personale skal kunne anvende operationsstuen på sine egne vilkår. Derfor er et af succeskriterierne for lysstyringen, at OUH’s egne teknikkere skal kunne programmere nye læssætninger. På den måde kan man justere belysningen i forhold til nye operationsbehov uden at tilkalde eksterne teknikkere, skriver OUH i evalueringen. Moto Mutos styring giver nemlig adgang til at brugerne selv kan omprogrammere systemet, hvis omstændighederne i lokalet ændres.

Fremtiden er nær

Evalueringen danner grundlag for at optimere og forbedre Fremtidens Operationsstue på baggrund af en række forslåede anbefalinger. OUH skriver selv, at den genererede viden implementeres i planerne for Nyt OUH i samarbejde med det kliniske personale, serviceorganisationerne og de øvrige involverede parter. Det forventes at cirka 1.000 medarbejdere vil blive tilknyttet Nyt OUH og at omkring 70.000 operationer vil blive gennemført årligt fordelt på 10 kirurgiske specialer.

Evalueringen er tilgængelig her: http://www.nytouh.dk/om-hospitalet/nyheder/fremtidens-operationsstue-gennemtestet