SH3
SH2
SH1
SH_TC

Frejasvænge, Kolind

Lysterapilampen Solhylden skaber glæde hos demente på plejecenteret Frejasvænge. Personalet vurderer, at Solhylden er med til at holde depressive tanker på afstand blandt de demente beboere.

Læs mere

På demensplejecenteret Frejasvænge i Kolind har Moto Muto leveret to særlige lamper til lysterapi til gavn for hjemmets beboere med demens. Lamperne er designet, så de nemt kan integreres i borgerens bolig. Under navnet Solhylden er armaturet udstyret med en smal hylde, der lader beboeren sætte sit eget præg på lampen. Ovenover hylden befinder der sig en stor, kraftig lyskilde, der kan levere kraftigt hvidt lys (op til 7500K). Solhylden kommer desuden med døgnrytmelys således, at beboeres indendørsbelysning følger døgnets naturlige lys.

SOSU-hjælperen Silvia Jensen fortæller, at Solhylden har en positiv effekt på demente borgere på Frejasvænge.

Ifølge personalet på Frejasvænge medvirker hylden til at modvirke depression hos demente, der ofte reagerer negativt på det mørke vintervejr. Det hvide terapi-lys bruges hyppigst på plejecenteret, selvom Solhylden også kan simulere en naturlig døgnrytme og lyse i dæmpet vågebelysning.

“Vi forsøgte med mange forskellige behandlinger til en beboer med depression. Da Solhylden kom til, blev hun helt anderledes. Hun blomstrede simpelthen op” Silvia Jensen, SOSU-hjælper, Plejecenter Frejasvænge

Hylden kan styres centralt fra en tablet på personalekontoret, hvor også lysintensiteten kan styres lokalt fra trykknapper på hver enkelt stue. I boligen styres Solhylden nemlig direkte fra trykknapper på væggen. På den måde kan personalet aktivere og deaktivere den udvalgte lysbehandlingsform, der er vurderet egnet til boligens beboer.

På Plejecenter Frejasvænge har Moto Muto desuden leveret dynamisk døgnrytmelys til fællesarealer i to bygninger. Døgnrytmelyset er endnu et integreret behandlingstilbud til demenshjemmets beboere. Lyset gør nemlig ældre med demens mere rolige – også hos de beboere, der lider af angst som følge af demens, lyder det fra personalet. Desuden scorer Solhylden topkarakter fra Aarhus og København Kommune efter evaluering. Lysterapilampen er testet på en række ældre borgere med stor succes. Hele evalueringen kan tilgås her.

Produkter