Fotos: Kollision

urban_machine_01
urban_machine_03
urban_machine_10
urban_machine_11

Energianlæg, Aarhus Ø

Anlæggets lyskunst styres vha. Moto Mutos controller-system, der muliggør en dynamisk belysning i levende farver bag den perforerede stålfacade.

Læs mere

Moto Muto har leveret lysstyring til AffaldVarme Aarhus’ innovative energianlæg med dynamisk belysning ved Aarhus Ø. Ved hjælp af et specialdesignede DMX-armaturer oplyses anlæggets maskinsal sammen med første og anden etage. Lyssætningen er designet af Kollision i samarbejde med Rambøll, der har været arkitekter på bygningen. Mariendal El har været elinstallatører på projektet.

Med dynamisk lys transformeres anlægget fra ren funktionalitet til urban lyskunst til glæde for beboere og besøgende i den nye bydel Aarhus Ø. Bygnings perforerede ydervægge giver kig direkte ind i anlæggets indre.

Moto Muto har leveret skræddersyede hvidlys-DMX-armaturer til bygningens indre. Simple staldarmaturer er hver blevet opgraderet med en Moto Muto Fixture Controller til styring via DMX. På denne facon kan også indendørsarmaturerne inddrages i bygningens dynamiske belysning på lige fod med udendørsbelysningen.

Belysningen af det tekniske anlæg kan programmeres og styres i forhold til lysintensitet, farve og udtryk. Dette kan gøres intelligent ved at forbinde styringen til datainput fra eksempelvis live vejrdata eller trafikintensiteten omkring energianlægget.

Video vises med tilladelse fra Kollision

Produkter