Slider

Marienlund Plejecenter, Silkeborg

I Silkeborg har Moto Muto leveret dynamisk døgnrytmelys til Marienlund Plejecenter. Det glæder både ansatte og beboere på Silkeborgs største plejecenter.

Læs mere

Især i aftentimerne gør den dæmpede, røde belysning, at aften- og nattepersonalets søvnrytme ikke ødelægges. De oplever altså ikke, at det er særligt svært at falde i søvn efter endt vagt. Også beboerne på centeret påvirkes positivt af den skiftende belysning i både lejligheder og fællesarealer. Døgnrytmelyset gør nemlig, at beboerne opretholder en balance i deres personlige døgnrytme.

Styringen

Belysningens scenarier styres på en tablet med Moto Mutos enkle, grafiske brugeflade. Tabletsne kan tages med ud på stuerne – og altså dér, hvor personalet befinder sig sammen med beboeren. Således har personalet i samspil med den ældre en fornemmelse af, hvordan belysningen er nu og her i forhold til intentionen. En række belysningsscenarier er tilgængelige og anvendes efter behov i de enkelte rum: døgnrytme, koldt eller hvidt lys, rengøring. Disse kan sættes individuelt mellem boligenheder, gangarealer, fællesområder og personalestuer.

I de enkelte boliger er der også fysiske trykknapper til at tænde og slukke lamperne i boligen uafhængigt af den centrale styring. Lyset i badeværelset aktiveres vha. en sensor, således at lyset tænder ligeså snart, beboeren træder ind i rummet.

Oplev i videoen hvad både en ansat og en beboer på Marienlund Plejecenter synes om belysningen.

Produkter