IMG_8073
IMG_8088
Marienlund_bolig
IMG_8093

Marienlund Plejecenter, Silkeborg

I Silkeborg har Moto Muto leveret dynamisk døgnrytmelys til Marienlund Plejecenter. Det glæder både ansatte og beboere på Silkeborgs største plejecenter.

Læs mere

Især i aftentimerne gør den dæmpede, røde belysning, at aften- og nattepersonalets søvnrytme ikke ødelægges. De oplever altså ikke, at det er særligt svært at falde i søvn efter endt vagt. Også beboerne på centeret påvirkes positivt af den skiftende belysning i både lejligheder og fællesarealer. Døgnrytmelyset gør nemlig, at beboerne opretholder en balance i deres personlige døgnrytme.

"Der er flere, der tidligere talte om, at de havde hovedpine. Det har de ikke længere efter døgnrytmelyset kom op. Borgerne på hjemmet har desuden en god fornemmelse af døgnet pga. lyset. Jeg har selv haft nattevagter - og det er rart at være på arbejde med den dæmpede belysning. Jeg sover også bedre, når jeg kommer hjem"
Lene Thomsen, social- og sundhedsassistent, Marienlund Plejecenter

Styringen

Belysningens scenarier styres på en tablet med Moto Mutos enkle, grafiske brugeflade. Tabletsne kan tages med ud på stuerne – og altså dér, hvor personalet befinder sig sammen med beboeren. Således har personalet i samspil med den ældre en fornemmelse af, hvordan belysningen er nu og her i forhold til intentionen. En række belysningsscenarier er tilgængelige og anvendes efter behov i de enkelte rum: døgnrytme, koldt eller hvidt lys, rengøring. Disse kan sættes individuelt mellem boligenheder, gangarealer, fællesområder og personalestuer.

I de enkelte boliger er der også fysiske trykknapper til at tænde og slukke lamperne i boligen uafhængigt af den centrale styring. Lyset i badeværelset aktiveres vha. en sensor, således at lyset tænder ligeså snart, beboeren træder ind i rummet.

Oplev i videoen hvad både en ansat og en beboer på Marienlund Plejecenter synes om belysningen.

Produkter