Slider

Aarhus Universitetshospital Risskov

Moto Muto har leveret og installeret døgnrytmelys til 17 sengestuer på afdeling Q2 på Aarhus Universitetshospital Risskov. Desuden er personalet særligt glade for Den Mobile Sansevogn.

Læs mere

På de 17 stuer blev der installeret en special-designet spot, der giver den enkelte patient adgang til døgnrytmebelysning og terapeutisk lys. Døgnrytmelyset er skræddersyet til Risskovs lyscyklus. Det indbefatter eksempelvis, at aften- og natbelysning ikke indeholder blå bølgelængder. Det betyder, at både patienter og personalets naturlige døgnrytme, ikke bliver påvirket af belysningen. Dermed bliver patienten mindre søvnbesværet under sit ophold, og natholds-personalet er bedre i stand til at falde i søvn efter endt vagt.

Samtidig med installationen af døgnrytmelys, blev et par eksisterende terapirum omdannnet til sanserum: stuerne blev udstyret med videoprojektor, højttalere og RGB-spot med det formål, at tilbyde terapeutisk afslapning via billed, lyd og dynamisk lys. Sanserummene styres direkte fra en tablet med Moto Mutos software, der sender video, musik og lysdata ud i enhederne i rummet. Således er der ikke langt til nærmeste sandstrand eller vandfald, når man er patient på AUH Risskov.

Som et supplement til Sanserummene, har Moto Muto også leveret en mobil sanseløsning, kaldet Sansevognen til AUH Risskov. Som navnet indikerer, er produktet udstyret med hjul, hvilket gør den brugbar på tværs af stuer og afdelinger. Sansevognen indeholder de samme komponenter som sanserummene indeholdt i en kompakt vogn. Kun én ledning skal tilkobles stikkontakten, hvorfor personalet nemt og hurtigt kan opsætte Sansevognen på patientens stue.

Sansevogn nedbringer tvang på Afd. Q

En mobil sansevogn er blevet kørt ind på Afdeling Q i Risskov, hvor den medvirker til at nedbringe brugen af tvang. Bag bogstavet Q gemmer sig Afdeling for Depression og Angst.

Sansevognen er en firkantet kasse på hjul, der køres ind på patienternes stuer efter behov. Kassen indeholder en videoprojekter og en højtaler, der kan fylde rummet med billeder af naturen og beroligende musik.

– Hvis man har tanker om selvmord eller selvskade, så kan sansevognen bruges til at aflede tankerne, fortæller Hanne Irene Holm, afdelingssygeplejerske på Afdeling Q.

Se videoen om sansevognen:

Slået op af Psykiatrien i Region Midtjylland i Mandag den 28. november 2016

Hospitalets personale fortæller, at Sansevognen bidrager til at nedbringe tvang i psykiatrien.

Produkter

Skriv et svar