HCL

Fremtidens Operationsstue, OUH

Overordnet om projektet For at undersøge hvordan de optimale rammer ser ud under en operation, har OUH iværksat et innovationsprojekt […]

Meta Mariehjemmet, Gadbjerg

I Vejle Kommune findes friplejehjemmet Meta Mariehjemmet i Gadbjerg, der er en del af Fonden Mariehjemmene. Moto Muto har leveret […]

Liselund Plejecenter, Viborg

Moto Muto har programmeret og kommissioneret styringen af belysningen i fællesområder og 10 boligenheder på Liselund Plejecenter i Viborg. Lysstyringen […]

Marienlund Plejecenter, Silkeborg

I Silkeborg har Moto Muto programmeret og kommissioneret lysstyringen på Marienlund Plejecenter, der tilmed er Silkeborgs største af slagsen. Lyset […]

Regionshospitalet Silkeborg

Siden 2015 har Moto Muto arbejdet sammen med Hospitalsenheden Silkeborg, hvor de i vidt omfang anvender lysstyring. Moto Muto har […]

Psykiatrisk Hospital, Esbjerg

I psykiatrien i Esbjerg har Moto Muto programmeret og kommissioneret styrbar døgnrytmebelysning til en lang række sengestuer og fællesarealer. Belysningen […]