System

Styring af dynamisk lys, som f.eks. døgnrytmelys, kan tit kræve komplicerede anlæg- og systemopsætninger. Derfor har vi i Moto Muto udviklet et system, der gør det nemmere for el-installatører og teknisk personale at specificere, installere og vedligeholde dynamiske lysanlæg.

Se videoen herunder, der viser hvordan Moto Muto gør dynamisk lysstyring helt enkelt.

   

Systemet – helt enkelt

Komponenterne i Moto Mutos lyssystem består af:

  • Fixture Controlleren – en avanceret driver, der er indbygget i eller påbygget et LED-armatur, som styrer lokale lamper
  • Zone Controlleren, der styrer lamper placeret i bestemte zoner som eksempelvis et patientrum, en plejebolig eller lignende.
  • Network Controlleren, som styrer og overvåger flere zoner i en bygning, en etage på et hospital, eller en fløj på et plejecenter.
  • Touch Controlleren, der lader brugeren styre lysscenarierne i områder og på etageplan. Den forbinder altså brugeren og lyssystemet. Touch Controlleren placeres centralt og logisk i forhold til personalets daglige arbejdsrutiner.

Standardiseret fleksibilitet

Flere af Moto Mutos produkter er udviklet med baggrund i konkrete behov fra en installation, hvorefter produkterne er blevet standardiseret med mulighed for individuel programmering tilpasset det enkelte projekts behov. Derfor har vi også flere produkter end dem, der indgår i videoen og beskrivelsen ovenfor – og de løser forskellige problemstillinger helt enkelt.

Mange af vores produkter kan desuden både fungere som stand-alone uden for et system og som en integreret del af et større lyssystem. Derfor afhænger valget af produkt og produktets rolle i installationen af, hvilke behov en bygherre har i forbindelse med et projekt.

For et fuldt overblik over Moto Mutos komponenter, se venligst Produkter. Her findes også det enkelte produkts tekniske specifikationer.