Slider

Marienlund Plejecenter, Silkeborg

Moto Muto har programmeret lysstyringen på plejecenteret, hvor personalet frit kan bestemme om belysningen i boliger, på personalestuer eller i fællesområder skal følge døgnrytmen eller om den skal styres manuelt via en tablet.

Læs mere

I Silkeborg har Moto Muto programmeret og kommissioneret lysstyringen på Marienlund Plejecenter, der tilmed er Silkeborgs største af slagsen. Lyset simulerer en døgnrytme til gavn for personale og borgere, der dagligt udsættes for en omskiftelig belysning, der følger døgnets lysscenarier.

Især i aftentimerne gør den dæmpede, men stadig funktionelle belysning, at aften- og nattepersonalets søvnrytme opretholdes. De oplever altså ikke, at det er særligt svært at falde i søvn efter endt vagt.

Også beboerne på centeret påvirkes positivt af dels boligbelysningen, men også af lyset i fællesområderne. Døgnrytmelyset på gangarealerne og fællesstuerne gør nemlig, at de ældre borgere får en underbevidst tidsfornemmelse. På den måde bidrager lyset til, at beboerne opretholder en balance i deres personlige døgnrytme.

Styringen

Belysningens scenarier styres på en tablet med Moto Mutos enkelte opsætning af brugerinterfacet. Tabletsene kan tages med ud på stuerne – og altså dér, hvor personalet befinder sig sammen med beboeren. Således har personalet i samspil med den ældre en fornemmelse af, hvordan belysningen er nu og her i forhold til intentionen. På denne tablet styrer man, om man ønsker døgnrytmelys, kold eller varm hvid belysning eller en skarpere rengøringsbelysning. Dette kan justeres individuelt mellem boligenheder, gangarealer, fællesområder og personalestuer ved hjælp af Moto Mutos styring.

I de enkelte boliger er der også trykknapper til at tænde og slukke lamperne enkeltvis i boligen. Lyset i badeværelset aktiveres vha. en censor, således at lyset tænder ligeså snart, beboeren træder ind i rummet.

Oplev i videoen hvad både en ansat og en beboer på Marienlund Plejecenter synes om belysningen.

Produkter