Slider

Aarhus Universitetshospital Risskov

Moto Muto har leveret og installeret lysstyring til i alt 17 sengestuer på afdeling Q2, AUH Risskov. Læs mere om de fordele det har givet både patienter og personale i casen nedenfor.

Læs mere

På de 17 stuer blev der installeret en special-designet spot, der giver den enkelte patient adgang til døgnrytme- og terapeutisk-lys. Døgnrytmelyset er skræddersyet til Risskovs lyscyklus. Det indbefatter eksempelvis, at aften- og natbelysning ikke indeholder blå bølgelængder. Det betyder, at både patienter og personalets naturlige døgnrytme, ikke bliver påvirket af belysningen. Dermed bliver patienten mindre søvnbesværet under sit ophold, og natholds-personalet er bedre i stand til at falde i søvn efter endt vagt.

Samtidig med installationen af døgnrytmelys, blev et par eksisterende terapirum omdannnet til sanserum: stuerne blev udstyret med videoprojektor, højttalere og RGB-spot med det formål, at tilbyde terapeutisk afslapning via billed, lyd og dynamisk lys. Sanserummene styres direkte fra en tablet med Moto Mutos software, der sender video, musik og lysdata ud i enhederne i rummet. Således er der ikke langt til nærmeste sandstrand eller vandfald, når man er patient på AUH Risskov.

Som et supplement til Sanserummene, har Moto Muto også leveret en mobil sanseløsning, kaldet Sansevognen til AUH Risskov. Som navnet indikerer, er produktet udstyret med hjul, hvilket gør den brugbar på tværs af stuer og afdelinger. Sansevognen indeholder de samme komponenter som sanserummene indeholdt i en kompakt vogn. Kun én ledning skal tilkobles stikkontakten, hvorfor personalet nemt og hurtigt kan opsætte Sansevognen på patientens stue.

Hospitalets personale beretter, at Sansevognen bidrager til at nedbringe tvang i psykiatrien. Se mere i videoen her [Facebook].

Produkter

Skriv et svar